Fundația Saxonia - ajutor pentru autoajutare

Actual

Proiectul „Susţinerea cadrelor didactice din învăţământul în limba germană din România” are ca scop reducerea deficitului de cadre didactice calificate care predau în limba germană în învăţământul de stat din România.

mai mult...

Proiectul Fundaţiei Saxonia „Susţinerea cadrelor didactice din învăţământul în limba germană din România”

Scopul proiectului

Proiectul „Susţinerea cadrelor didactice din învăţământul în limba germană din România” are ca scop reducerea deficitului de cadre didactice calificate care predau în limba germană în învăţământul de stat din România. Se urmăreşte diminuarea numărului plecărilor cadrelor didactice calificate din sistem şi motivarea persoanelor tinere, vorbitoare ale limbii germane, de a urma cariera didactică. La iniţiativa Bundestag-ului german, acestui proiect i-au fost alocate fonduri din bugetul de stat al Republicii Federale Germania.

Cadrul proiectului

Sunt vizate cadre didactice de la grădiniţele/şcolile/secţiile cu predare în limba germană din sistemul de învăţământ preuniversitar românesc în limbile minorităţilor naţionale. Criteriul determinant pentru ca o secţie/unitate de învăţământ să fie socotită „cu predare în limba germană” este ca la grădiniţă/ciclul primar să fie predată disciplina „Comunicare în limba germană maternă“, respectiv la ciclul gimnazial/liceal disciplina „Limba şi literatura germană ca limbă maternă“. La şcolile respective pot fi predate şi alte discipline în limba germană, numărul acestora nu constituie însă un criteriu pentru participarea cadrelor didactice la
proiect.

În ce constă proiectul?

Cadrele didactice de grădiniţă/ciclu primar/gimnaziu/liceu, angajaţi ai statului român, care predau în limba germană în sistemul de învăţământ în limba germană ca limbă maternă, pot depune o cerere de acordare a unei indemnizaţii. O condiţie este ca predarea în limba germană să se desfăşoare la nivel de limbă maternă, iar cadrul didactic să nu beneficieze pentru activitatea de predare în şcoală de altă remuneraţie decât salariul. Acordarea indemnizaţiei nu constituie un drept legal. Valoarea indemnizaţiei depinde de fondurile alocate acestui proiect. Deocamdată au fost aprobate fondurile aferente anului bugetar 2022.

Modul de derulare

Cadrele didactice care doresc să participe la proiect vor adresa o cerere scrisă Fundaţiei Saxonia (Fundaţia Saxonia, str. Caraiman nr. 32, 505400 Râşnov, jud. Braşov). Date exacte despre condiţiile de participare, modalitatea şi termenul înaintării cererii, se găsesc pe acest site în limbab. germană.