Saxonia-Transilvania - sprijin economic
pentru întreprinderi mici și mijlocii

Program de lucru

luni - vineri: 8.00 - 14.00

PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ ECONOMICĂ PENTRU FIRME PARTICULARE MICI

Guvernul Federal German respectiv ministerul de interne german (BMI) finanţează începând cu anul 1992 programe de asistenţă economică pentru asociaţii agricole cu capital privat precum şi societăţi comerciale mici şi mijlocii cu capital exclusiv privat şi românesc (nu se pot sprijini din acest program firme cu personalitate juridică românească dar cu capital mixt, român şi străin).

 

 

 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:    

  • Sediul si punctul de lucru trebuie sa se regaseasca intr-unul din urmatoarele judete: Alba, Bistrita, Brasov, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures sau Sibiu.
  • Persoana juridica tip IMM trebuie sa fie legal constituita si inregistrata. Pot fi finantate firme noi sau firme cu activitate mai indelungata.
  • Capitalul societatilor trebuie sa fie 100% romanesc, privat.
  • Domeniul de activitate trebuie sa fie de productie sau prestari servicii.
  • Spatiile de productie trebuie sa fie proprietatea firmei sau contractele de folosinta ale acestora trebuie sa fie incheiate pentru o perioada de minim 5 ani de la data solicitarii. Spatiile trebuie sa corespunda domeniului de activitate pentru care se solicita finantarea.
  • Garantarea finantarii se va realiza prin ipoteca asupra unui imobil al carei proprietar este o persoana fizica. ( Solicitantul sau orice alta persoana.) Valoarea imobilului ipotecat trebuie sa acopere costul finantarii in proportie de 120%.