Saxonia-Transilvania - sprijin economic
pentru întreprinderi mici și mijlocii

Program de lucru

luni - vineri: 8.00 - 14.00

În ce constau aceste programe de asistenţă economică?

După aprobarea cererii de către comisia abilitată, și achitarea taxei de 5% din suma creditată, fundaţia Saxonia-Transilvania va transfera în contul solicitantului în baza contractului de asistenţă economică şi a contractului de garanţie imobiliară încheiate cu beneficiarul, sumele aprobate. Bunurile finanţate respectiv creditele sunt garantate prin ipoteci imobiliare proprietate ale unei persoane fizice.

Cum se derulează programul guvernului german (BMI) în domeniile agricultură, meşteşuguri şi servicii, asistenţă medicală? 

 • Solicitantul poate obţine setul de formulare de la fundaţie sau le poate descarca de aici. 
 • În cererea tip solicitantul va enumera în mod clar echipamentele dorite.
 • De asemenea solicitantul va fi de acord cu o garanţie imobiliară (ipotecă), cel putin egală cu valoarea totală a utilajelor ce fac obiectul proiectului, în favoarea fundaţiei Saxonia-Transilvania.
 • După completarea formularului şi întocmirea documentaţiei prevăzute, solicitantul va obţine avizul de la Forumul Democrat al Germanilor Judeţean competent.
 • Solicitantul va depune cererea avizată la secretariatul fundaţiei.
 • Ulterior din partea fundaţiei Saxonia-Transilvania se va face o evaluare a situaţiei din teren materializată într-un raport.
 • Trimestrial cererile vor fi analizate de o comisie. Decizia pozitivă/negativă asupra proiectului şi suma aprobată vor fi comunicate solicitantului în maximum 6 luni.
 • În cazul aprobării proiectului solicitantul va da o declaraţie referitoare la furnizorul preferat (din cel puţin trei oferte diferite, ataşate dosarului de cerere) şi va achita 5 % din valoarea totală a acestui echipament în contul fundaţiei Saxonia-Transilvania ca taxă de prelucrare proiect.
 • Echipamentul ales va fi cumpărat cu precădere de pe piaţa internă.
 • Valoarea contractului de asistenţă economică va fi exprimat în EURO. Beneficiarul programului de asistenţă economică va achita în lei la cursul BNR din ziua plăţii contravaloarea contractului în termen de maxim 5 ani sub formă de rate trimestriale sau lunare in funcție de opțiunea exprimată în contract.
 • După achitarea ultimei rate, beneficiarul devine de drept proprietarul bunurilor şi se radiază garanţia imobiliară (ipoteca).
 • NU se percepe dobândă, ci numai o taxa de prelucrare proiect de 5% din valoarea sumei solicitate.

 

Înapoi